Vedecké stánky

Atrium Optima - Vedecké stánky

Budem drakom - zmrzlina vyrobená na počkanie

Téma: Anorganická chémia, Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra anorganickej chémie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Ako išlo vajíčko na vandrovku

Téma: Fyziológia živočíchov, Biológia
Prezentujúci: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Bunka pod mikroskopom

Téma: Biológia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra bunkovej biológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Čarovná chémia

Téma: Chémia, Biochémia
Prezentujúci: Katedra chémie, biochémie a biofyziky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS - váš sprievodca kariérou a mobilitou vo výskume

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: Servisné centrá Euraxess pri SAIA, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

Chcete vedieť čo jete?

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Katedra hygieny a technológie potravín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Keď baktérie pomáhajú

Téma: Biológia
Prezentujúci: Katedra mikrobiológie a imunológie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Krása akvaristiky

Téma: Biológia
Prezentujúci: Akva Tera klub Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Logistika a doprava

Téma: Doprava
Prezentujúci: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií/ Ústav logistiky Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Mapujeme svet

Téma: Geodézia
Prezentujúci: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií/ Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Máte problémové zviera?

Téma: Veterina
Prezentujúci: Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Matematika v experimentoch

Téma: Matematika
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Ústav matematických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Osudové osmičky v našej pamäti

Téma: Psychológia
Prezentujúci: Spoločenskovedný ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Čas: Počas celého podujatia

Peniaze ako dobrý sluha?

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Plazy máme radi...

Téma: Biológia, Fyziológia živočíchov
Prezentujúci: Ústav fyziológie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Polárny výskum na UPJŠ v Košiciach

Téma: Biológia, Botanika
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra botaniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Skutočný magický svet parazitov

Téma: Veterina, Parazitológia
Prezentujúci: Katedra epizootológie a parazitológie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Spoznávaj a chráň

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra zoológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Stopy neviditeľného

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Ústav fyzikálnych vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Svet ako ho nepoznáme

Téma: Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra fyzikálnej chémie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Termovízia v stavebníctve

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Stavebná fakulta/ Ústav pozemného staviteľstva Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Veľký brat sa pozerá

Téma: Psychológia
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra psychológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Zaujímavý svet experimentálnej fyziky

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra fyziky kondenzovaných látok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Zrod lieku z liečivej rastliny

Téma: Farmácia
Prezentujúci: Katedra farmaceutickej technológie/ Katedra farmakognózie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Život v bachore

Téma: Veterina
Prezentujúci: Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Aplikácie v autotronike a mechatronike

Téma: Doprava, Mechanika, Mechatronika
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra mechatroniky a elektroniky Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Ekonóm je v každom z nás

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Od nápadu k patentu

Téma: Právo
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

Priemyselná automatizácia v praxi

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnická fakulta/ Katedra riadiacich a informačných systémov Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Ako v sebe objaviť vedca

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Environmentálny dom

Téma: Technika, Stavebníctvo
Prezentujúci: Stavebná fakulta/ Ústav environmentálneho inžinierstva Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Medzi hrou a chémiou

Téma: Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra organickej chémie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Stavby očami 3D skenera

Téma: Technika, Stavebníctvo
Prezentujúci: Stavebná fakulta/ Katedra technológie stavieb a manažmentu Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Naša Európska únia v ktorej žijeme

Téma: Politológia
Prezentujúci: Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Adaptívne lanové konštrukcie

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Stavebná fakulta/ Katedra kovových a drevených konštrukcií Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Ako si vymodelovať krajinu

Téma: Geografia
Prezentujúci: Fakulta humanitných a prírodných vied/ Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovská univerzita v Prešove
Čas: Počas celého podujatia

Baktérie v životnom prostredí - pomáhajú, či nie?

Téma: Geotechnika, Biológia
Prezentujúci: Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Budúcnosť ochrany pred kliešťami

Téma: Biológia, Parazitológia
Prezentujúci: Univerzitná veterinárna nemocnica/ Centrum aplikovaného výskumu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Čarovný svet magnetov

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Človek-Právo-Digitálny svet

Téma: Právo
Prezentujúci: Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Čo nám tečie z kohútika?

Téma: Hydrológia, Chémia
Prezentujúci: Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

DNA a my

Téma: Biológia, Fyziológia živočíchov
Prezentujúci: Katedra biológie a genetiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

História ukrytá v zemi

Téma: Dejiny, Archeológia , História
Prezentujúci: Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Hľadaj priateľské laktobacily

Téma: Zdravie , Medicína
Prezentujúci: Lekárska fakulta/ Ústav experimentálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Kozmické observatórium extrémneho vesmíru

Téma: Astrofyzika, Vesmír, Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Kreatívna škola pipetovania

Téma: Zdravie , Medicína
Prezentujúci: Lekárska fakulta/ Ústav experimentálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Laboratórium čítania

Téma: Psychológia, Zdravie
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra knižničnej a informačnej vedy Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Ľudská slza ako umenie

Téma: Zdravie , Biochémia
Prezentujúci: Lekárska fakulta/ Ústav lekárskej a klinickej biochémie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Manipuluj s mikroskopickými objektmi

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Mechanochémia okolo nás

Téma: Geotechnika, Chémia
Prezentujúci: Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Voda v pôde

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Ústav hydrológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Mesto a jeho príbehy

Téma: História
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra histórie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Nerastné bohatstvo Slovenska

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Obrovský nafukovací model hrubého čreva

Téma: Zdravie , Medicína
Prezentujúci: Lekárska fakulta/ Ústav experimentálnej medicíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Robot - Tvoj kamarát

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Informačné a telekomunikačné technológie, Mechatronika
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Katedra elektrotechniky a mechatroniky Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

S ďalekohľadom na cestách

Téma: Astronómia, Astrofyzika, Astronómia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Senzory pod drobnohľadom

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Katedra technológií v elektronike Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Sociálni inžinieri v nás

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Ústav informatiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj motor planéty

Téma: Geológia
Prezentujúci: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií/ Ústav geovied Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Spoznávajme a chráňme našu avifaunu

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Katedra epizootológie a parazitológie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Sú reakcie mozgu vždy presné?

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Ústav informatiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Supravodivosť a nízke teploty

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Svet pod mikroskopom

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Športuj zdravo, cíť sa skvelo

Téma: Zdravie , Šport
Prezentujúci: Ústav telesnej výchovy a športu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Šutrárium – čarovný svet kameňov

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Tajomný svet neurónov

Téma: Medicína, Neurovedy
Prezentujúci: Neurologický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Tajomný svet rastlín

Téma: Botanika
Prezentujúci: Botanická záhrada Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Utajený život v pôde

Téma: Biológia, Parazitológia
Prezentujúci: Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Vákuové dobrodružstvá

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Vyrob si žabí sliz

Téma: Fyzika, Chémia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Vyrobené z materiálov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav materiálového výskumu Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Život na úrovni

Téma: Biológia, Zoológia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra zoológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Životný cyklus materiálov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Laboratórium Dr. Skúmavku

Téma: Medicína
Prezentujúci: Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP
Čas: Počas celého podujatia

Prečo nie sme všetci rovnakí?

Téma: Molekulárna biológia, Genetika, Antropológia
Prezentujúci: Fakulta humanitných a prírodných vied/ Katedra biológie Prešovská univerzita v Prešove
Čas: Počas celého podujatia

Krajina na dotyk

Téma: Geografia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Ústav geografie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Život a cestovanie vo vesmíre

Téma: Robotika
Prezentujúci: Gymnázium, Alejová 1, Košice
Čas: Počas celého podujatia

Euro info stánok

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Europe Direct Košice
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra/ Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Objav s nami Ekológiu

Téma: Ekológia, Biológia
Prezentujúci: Fakulta humanitných a prírodných vied/ Katedra ekológie Prešovská univerzita v Prešove
Čas: Počas celého podujatia