Ako išlo vajíčko ...

Ako išlo vajíčko na vandrovku

  • Téma: Fyziológia živočíchov, Biológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Ako išlo vajíčko na vandrovku

Informácie

Video prezentácia: Čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch "života" embrya? Stereomikroskopické sledovanie fixovaných myšacích embryí v rôznom štádiu vývinu; prezentácia posterov, ukážky bežných laboratórnych techník, súťaže pre deti a propagačný materiál ústavu.