Medzi hrou a chémiou

Medzi hrou a chémiou

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Medzi hrou a chémiou

Informácie

Chémia to nie sú len nič nehovoriace vzorce a tajomné výpočty. Základné chemické princípy sú v pozadí každého zaujímavého pokusu. A práve takéto experimenty, kedy sa budeme vďaka chémii hrať, chceme predstaviť verejnosti. Pokusy budú využívať rôzne acidobázické indikátory, organické farbivá, fluorescenciu...