Svet pod mikroskopom

Svet pod mikroskopom

  • Téma: Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Svet pod mikroskopom

Informácie

Stánok sa zameriava na svet materiálov, ktorý sa pokúsi priblížiť pomocou mikroskopov. Táto prezentácia prináša zaujímavý pohľad na bežné veci okolo nás, ktoré pri bližšom priblížení odhalia očarujúci mikrosvet materiálov. Návštevníci budú môcť sami vyskúšať prácu s mikroskopom a pozorovať rôzne materiály, ale aj hmyz a rastliny.