Kunsthalle

Kunsthalle

Piatok 28.9.2018, 10:00 - 19:00, vstup voľný

Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, www.kunsthallebratislava.sk

Na programy je potrebné sa vopred registrovať na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 

10:00 - 11:30 / program pre základné a stredné školy

Nebuď labuť!
Máš orlí zrak, holubičiu povahu alebo si prefíkaný ako líška? Vieš bojovať ako lev a urobil si už niekomu medvediu službu? Zvieratám pripisujeme vlastnosti, vďaka ktorým sa mnohé z nich dostali do erbov a štátnych znakov. Aké zviera či rastlina symbolizuje našu krajinu a ktoré vystihujú teba? Príďte si vytvoriť vlastný erb, znak či logo na výstavu Orly & holubice.

16:00 - 17:30 / program pre rodiny s deťmi od 3 do 12 rokov

Ako v holubníku!
Čo je to heraldika a aké sú jej pravidlá? Výstava Orly & holubice s humorom a nadhľadom pracuje so symbolmi, ktoré sa nachádzajú v erboch a štátnych znakoch – ich súčasťou sú neraz zvieratá, rastliny, ľudia aj predmety. Čo by si umiestnil do rodinného erbu ty? Čo je "rodinným pokladom" tvojej rodiny?

18:00 - 19:30 / program pre dospelých

Som z toho jeleň
Čo vedie umelcov, aby sa vyjadrovali k otázkam vážnym aj každodenným? Pri pohľade na vybrané diela výstavy Orly & holubice sa dozvieme, prečo umenie nie je iba vždy iba pekný obraz či dobrá socha. Na diela, ktoré pracujú s ideou národnej identity, nadviaže tvorivá aktivita, v ktorej sformulujeme vlastný návrh erbu či loga a odnesieme si suvenír "šitý na mieru".

Viac informácií: http://www.kunsthallebratislava.sk/event/noc-vyskumnikov

Foto: Tomáš Halász