Život v bachore

Život v bachore

  • Téma: Veterina
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Život v bachore

Informácie

Cieľom vedeckej prezentácie nášho kolektívu/tímu je populárno-náučnou formou poukázať na "život" v bachore prežúvavcov (ovce, kozy a kravy). Aktivita v stánku Ústavu patologickej fyziológie je zameraná na mikroskopické pozorovanie výskytu fermentovanej potravy a najmä výskytu a pohybu mikroorganizmov/protozoí/infuzórií vo vzorkách bachorového obsahu umiestnených na podložnom sklíčku.

Chcem vedieť viac:

www.youtube.com/watch?v=5Ul-2rKjpGo
https://research.csiro.au/robotics/intra-rumen-sensor-devices/
http://www.scienceimage.csiro.au/tag/fungi/i/1497/rumen-protozoa/
https://fyi.uwex.edu/wbic/2012/01/18/back-to-basics-ruminant-digestive-system