Zrod lieku z lieč...

Zrod lieku z liečivej rastliny

  • Téma: Farmácia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zrod lieku z liečivej rastliny

Informácie

V rámci expozície sa návštevníci dozvedia, že za liečivým účinkom rastlín sú zodpovedné konkrétne chemické látky. Akým spôsobom je možné tieto prírodné látky v zvýšenej miere z rastlín extrahovať, koncentrovať a štandardizovať. Ako sa takto pripravené extrakty formujú do liekov. Ďalej si budú môcť vyskúšať adjustáciu (plnenie) kapsúl a dozvedia sa ako a z čoho sa vyrábajú.