Budúcnosť ochrany...

Budúcnosť ochrany pred kliešťami

  • Téma: Biológia, Parazitológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Budúcnosť ochrany pred kliešťami

Informácie

Vystavovatelia prezentujú prototyp funkčného vlákna PROLEN TICKFREE s repelentným účinkom proti kliešťom. Funkčné vlákno je výsledkom interdisciplinárneho výskumu, ktorý spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami. Stánok zaujme ukážkou potenciálnych odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú testované partnermi projektu na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Protikliešťové vlákno bolo ocenené cenou Zlatý kosák na výstave Agrokomplex 2018 v Nitre.

Chcem vedieť viac:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164179#1671