Ľudská slza ako u...

Ľudská slza ako umenie

  • Téma: Zdravie , Biochémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ľudská slza ako umenie

Informácie

Cieľom prezentácie je propagácia výskumu a vedy UPJŠ verejnosti cez obrazy slznej tekutiny a ukážka dlhoročnej vedeckej spolupráce Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ (doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., Mgr. Kristína Krajčíková, RNDr. Jana Mašlanková, PhD.) s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ (Mgr. Vladimírom Komanickým, PhD., Mgr. Olegom Shylenkom: laboratórium nanotechnológie), očnou doktorkou MUDr. Gabrielou Glinskou, Ústavom experimentálnej fyziky, Oddelenia magnetizmu SAV (RNDr. Natáliou Tomašovičovou, CSc., Mgr. Katarínou Zakuťanskou). Tématické zameranie je ukážka krátkeho filmu s jedinečnými a originálnymi zobrazeniami rôznych očných aj systémových ochorení v slznej tekutine od pacientov, ale aj zdravých jedincov
Obsah a priebeh aktivít pozostáva z premietania filmu (maximálne 10 minút) o farebných zobrazeniach slznej tekutiny, diskusia.