Krajina na dotyk

Krajina na dotyk

  • Téma: Geografia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Krajina na dotyk

Informácie

Krajinu možno skúmať priamo mapovaním a meraním objektov v nej, alebo modelovaním. Tak možno vopred odhaliť, aký bude mať efekt konkrétna aktivita človeka alebo prírodný jav. Napríklad: čo sa stane s riekou, ak ju prehradíme? Ako sa bude šíriť záplava pri určitej sile dažďa? Kam až dovidíme z veže, ktorú postavíme? Ktoré miesta budú v tieni, ak postavíme budovu? V našom stánku si budete môcť vyskúšať modelovanie týchto scenárov pomocou dotykového geografického informačného systému a zahrať sa tak na plánovačov krajiny.

Chcem vedieť viac:

Ústav geografie

http://tangible-landscape.github.io/