DNA a my

DNA a my

  • Téma: Biológia, Fyziológia živočíchov
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

DNA a my

Informácie

Prezentácia v stánku „DNA a my“ bude zameraná na objasnenie štruktúry a funkcie deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v bunkách cicavcov. Návštevníci sa oboznámia s postupmi izolácie DNA z buniek a s elektroforetickou separáciou molekúl DNA, ako aj s praktickým významom analýzy DNA v súvislosti s dedičnými ochoreniami ľudí a malých domácich zvierat. Záujemcovia sa budú môcť na chvíľu stať výskumníkmi nášho mini-laboratória molekulovej biológie a aktívne sa zapojiť do nanášania vzoriek imaginárnej DNA na agarózový gél určený na elektroforézu. Vo vedeckom stánku bude umožnené aj pozorovanie chromozómov živočíchov pod svetelným mikroskopom.