Ako si vymodelova...

Ako si vymodelovať krajinu

  • Téma: Geografia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Prešovská univerzita v Prešove

Ako si vymodelovať krajinu

Informácie

Návštevníci stánku sa oboznámia s vedeckými výsledkami pracovníkov a študentov Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity v Prešove v oblasti mapovania a modelovania javov a procesov prebiehajúcich v krajine s využitím najmodernejších technológii. Svoje znalosti v oblasti geografie si budú môcť preveriť prostredníctvom zábavných interaktívnych hier spojených s priestorovým aspektom.