Sú reakcie mozgu ...

Sú reakcie mozgu vždy presné?

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sú reakcie mozgu vždy presné?

Informácie

Mozog človeka váži 1,2 – 1,4 kg, čo je asi 2% váhy človeka (60 – 70 kg) a tie približne 2 percentá ovládajú celé telo, dávajú podnety k rozprávaniu, analyzujú, čo človek vidí, počuje, dávajú podnet k pohybu, atď. Veľa poznatkov o mozgu a jeho funkciách už bolo odhalených, ale stále je veľa nepreskúmaného. V súčasnosti je už možné skúmať ako pracuje jeden neurón, skúmať jeho potenciál a vysielaný signál, avšak v oblasti skúmania spolupráce rôznych skupín neurónov je stále mnoho neznámeho. Chceme ukázať záujemcom, že pomocou biofeedbacku dokážu ovplyvniť niektoré veci, a tiež ukážeme zvukové efekty, ktoré náš mozog interpretuje inak.