Matematika v expe...

Matematika v experimentoch

  • Téma: Matematika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Matematika v experimentoch

Informácie

Návštevníkom ponúkneme možnosť nahliadnuť do vnútra matematiky. Predstavíme matematiku takú, akú ju väčšina ľudí nepozná a ukážeme, aká zaujímavá a príťažlivá môže byť. V stánku ponúkneme reálne aj virtuálne (počítačom nasimulované) experimenty, ktoré súvisia so školskou matematikou, ale aj také, o ktorých by si mnohí mysleli, že nemajú s matematikou nič spoločné. Každý, kto bude mať chuť, si ich môže vyskúšať, nevyžadujú žiadny formálny popis, žiadne hlboké znalosti matematiky. Tí, ktorí sa budú chcieť dozvedieť niečo viac, môžu si prečítať o tom, aká matematika s experimentom súvisí, aká je história prezentovaného experimentu, aké sú jeho aplikácie. Záujemcov oboznámime aj s možnosťami štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.