Chcete vedieť čo ...

Chcete vedieť čo jete?

  • Téma: Potravinárstvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Chcete vedieť čo jete?

Informácie

Hlavným cieľom stánku bude prostredníctvom informačno-edukačnej prezentácie pod sloganom „Chcete viete čo jete?“ poučiť účastníkov o súčasnej kvalite potravín. Prezentácia, na ktorú použijeme aj dotykovú obrazovku, bude zameraná na označovanie výrobkov, kvalitu z pohľadu zloženia výrobkov a použitých prídavných látok, o ktoré sa v dnešnej dobe konzumenti enormne zaujímajú. Vysvetlíme dôvod ich použitia vo výrobe potravín a ich dopad na výslednú kvalitu potravín a zdravie konzumentov. Niektoré prídavné látky budú názorne predstavené. Účastníci podujatia budú mať tiež možnosť otestovať si svoje schopnosti rozlišovať vône niektorých korenín, vo forme jednoduchého testu.