Robot - Tvoj kamarát

Robot - Tvoj kamarát

  • Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Informačné a telekomunikačné technológie, Mechatronika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Robot - Tvoj kamarát

Informácie

Ukážky robotov:

  1. Teleoperátor - robotické rameno sleduje pohyb druhého ramena ovládaného obsluhou
  2. Sledovanie cieľa - robot cez kameru sleduje loptičku, ktorá vykonáva náhodné pohyby
  3. Ukážka autonómneho lietajúceho robota (dron) - statická ukážka s videom
  4. Autonómny robot na dopravu materiálu v nemocnici Košice- Šaca - video                                                            

Elektrotechnické hračky:

  1. Presná ruka - úlohou je preniesť predmet po predpísanej dráhe bez kontaktu so stenou.
  2. Náhodná klávesnica - počítačová aplikácia, ktorá po stlačení klávesy na klávesnici generuje náhodné znaky. Úlohou je kód dešifrovať a správne prepísať daný text.

Chcem vedieť viac