Senzory pod drobn...

Senzory pod drobnohľadom

  • Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Senzory pod drobnohľadom

Informácie

Ukážeme Ti, ako mobil zistí, že si ho naklonil, ako auto zistí akú má rýchlosť, či je niečo v jeho blízkosti, alebo aké dopravné značky sú popri ceste. Spoznáš fyzikálne princípy senzorov a ich prepojenie s elektronikou. Uvidíš animácie činnosti senzorov rýchlosti, náklonu, elektronický kompas a identifikácie dopravných značiek pri ceste. Vyskúšaš si, ako senzor reaguje na zmeny prostredia pri snímaní dynamiky pohybu, rýchlosti, vzdialenosti, teploty, otáčok alebo prítomnosti elektromagnetického poľa.