Priemyselná autom...

Priemyselná automatizácia v praxi

  • Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Priemyselná automatizácia v praxi

Informácie

Prezentácia je zameraná na ozrejmenie základných prvkov z odboru automatizácie, ktoré sa nachádzajú v rôznych zariadeniach okolo nás. Na praktických ukážkach bude návštevníkom prezentácie vysvetlená činnosť aktuátorov a snímačov používaných v priemysle so zameraním na spracovanie dát a riadenie dynamických systémov pomocou PLC (priemyselných logických automatov) v Industry 4.0 . Nosnou časťou prezentácie bude ukážka synchronizácie otáčania a pohybu predmetov vo veľkých rýchlostiach a tiež interakcia riadiacej páky s virtuálnymi predmetmi ako napr. vozíky s nákladom.