Zaujímavý svet ex...

Zaujímavý svet experimentálnej fyziky

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zaujímavý svet experimentálnej fyziky

Informácie

Väčšina vedeckých disciplín bojuje s predsudkami širokej verejnosti, ktorá ich považuje za ťažko pochopiteľné a vníma ich ako príliš vzdialené bežnej realite a obyčajnému životu. Aj vedci z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa snažia poukázať predovšetkým na fakt, že s výdobytkami fyziky a nanotechnológiami sa stretávame v každodennom živote. Dokážu vám to prostredníctvom viacerých experimentov z oblasti fyziky, nanomateriálov a nanotechnológií. Uvidíte napríklad ukážky magnetickej kvapaliny, overenie supravodivosti v praxi, výrobu nanočastíc zlata, autíčko na vodíkový pohon, výbuch pomocou nanočastíc, zaujímavé elektrické obvody, odhalíte, ako funguje počítačový pevný disk a Vyskúšate si experimenty s kvapalným dusíkom.

Chcem vedieť viac