Hvezdáreň Medzev

Hvezdáreň Medzev

27.9. - 28.9.2018, piatok, 10:00 - 19:00

Pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.
Hvezdáreň a planetárium Medzev /Štóska 174, 044 25 Medzev/ www.kcubar.sk

27.9.2018 od 10:00 h do 19:00 h

Od 10:00 h program pre ZŠ a SŠ:
 • priame pozorovanie oblohy (v prípade priaznivého počasia),
 • prehliadka výstav: minivýstava meteoritov/ výstava fotografií o zatmeniach z Krajskej hvezdárne v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste,
 • pokusy – Veda hrou s p. Dr. I. Kimákom, pokusy v hmlovej komore.

10:30 h prednáška p. Mgr. Juraja Lörinčíka o Cerne

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť – DOD:
 • výstavy,
 • pozorovanie oblohy,
 • pokusy v hmlovej komore,
 • prehliadky hvezdárne s odborným výkladom,
 • planetárny park,
 • tvorivé astrodielne.

28.9.2018 od 09:00 h do 21:00 h

Od 09:00 h program pre ZŠ a SŠ:
 • priame pozorovanie oblohy (v prípade priaznivého počasia)
 • prehliadka výstav: minivýstava meteoritov/ výstava fotografií o zatmeniach z Krajskej hvezdárne v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste,
 • pokusy – Veda hrou, pokusy v hmlovej komore,
 • planetárny park,
 • tvorivé astrodielne.

09:30 h prednáška Michala Vojsoviča zo SOS-y „(ne)známi hrdinovia, alebo za všetkým je človek“

Od 15:00 h program pre širokú verejnosť – DOD:
 • výstavy,
 • pozorovanie oblohy,
 • pokusy v hmlovej komore,
 • prehliadky hvezdárne s odborným výkladom,
 • planetárny park,
 • tvorivé astrodielne.
Zmena programu vyhradená! Vstupné dobrovoľné ku DOD