Environmentálny dom

Environmentálny dom

  • Téma: Technika, Stavebníctvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Environmentálny dom

Informácie

Environmentálne domy nezaťažujú životné prostredie. Pri ich výstavbe sa využívajú najmä ekologické materiály a prírodné obnoviteľné zdroje. Vďaka prírodným materiálom sú tak aj po ukončení svojej inak naozaj dlhej životnosti, recyklovateľné, teda môžu byť z väčšej časti využité na iné účely.