Šutrárium – čarov...

Šutrárium – čarovný svet kameňov

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Šutrárium – čarovný svet kameňov

Informácie

Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.