SNM – Prírodovedné múzeum

SNM – Prírodovedné múzeum

Program 12. ročníka  medzinárodného podujatia  „Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018“  piatok 28. septembra 2018   v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave

VÝSKUMNÍCI  V NÁS

prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied

Všetky expozície a výstavy SNM-PM sú v deň Noci výskumníkov  28.9.2018otvorené od 9 h.  do 23 h. (posledný vstup o 22,30 h.),
vstup je voľný.

V Slovenskom národnom múzeu Vás celý deń čakajú prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied formou zaujímavých predášok a vedeckých stánkov.

Prírodovedné múzeum SNM: aktivity počas dňa

  • vyžiadané  lektoráty k prírodovedných expozíciám; poradenská služba
    • vedomostný  kvíz v prírodovedných expozíciách SNM-PM
    • astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 14,00 -16,00 h. slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry

Objavovňa SNM-PM    9,00 - 12,00 h.
Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce 

večer v Prírodovednom múzeu SNM    17,00 - 23,00 h. vedecké stánky

pred budovou SNM do 23,00 h.
(v prípade priaznivého počasia) večerné astronomické pozorovania – planéta Jupiter, Saturn, Mars  a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.

Zmena programu vyhradená. Vzhľadom na kapacitu priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127