Budem drakom - zm...

Budem drakom - zmrzlina vyrobená na počkanie

  • Téma: Anorganická chémia, Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Budem drakom - zmrzlina vyrobená na počkanie

Informácie

Tekutý dusík je malý zázrak, ktorý nám so svojou teplotou varu -195,8 °C pomôže zabaviť sa pri výrobe zmrzliny na počkanie aj pri vypúšťaní studenej pary z úst. Takisto sa pozrieme aj na zaujímavý fyzikálny jav - tzv. Leidenfrostov efekt a malí výskumníci si otestujú na vlastnej koži či tento efekt funguje.