Veda v osade

Veda v osade

Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA, o.z.  v tomto roku už deviatykrát organizuje v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade, v rámci ktorého prináša Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách. V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku, Humennom, Markušovciach, Rudňanoch, Veľkej Ide, Luníku IX.

A tak sa aj tento rok v septembri vydáme na dlhú cestu, aby sme zrealizovali Noc výskumníka 2018 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Máme namierené do Mníška nad Hnilcom a do Prakoviec. Deti v základných školách budú mať možnosť zoznámiť sa zábavnou formou s tajomstvami prírodných vied. Určite zažijú veľa zábavy, lebo budú mať možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť a vyskúšať. bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa prinesieme vedeckú šou priamo obyvateľom (starým – mladým – všetkým) rómskej lokality v Mníšku nad Hnilcom.

Harmonogram podujatia (28.9.2018):  

  • 8:00 – 10:15 - Základná škola Prakovce
  • 11:00 – 13:15 - Základná škola Mníšek nad Hnilcom
  • 14:30 – 16:00 - Rómska lokalita v Mníšku nad Hnilcom

Program a lektori:

1. Blok – biológia

Aký život je na dne potoka – deti precítia pestrosť života na dne potokov a riek a na vlastné oči uvidia zvieratká, čo tam žijú

Lektorka:
Mgr. Katarína Gregušová - doktorandka na Katedre ekológie PriF UK, zaoberá sa ekológiou vodných tokov a vodným hmyzom

Dorota Gvozdjáková - Ústav botaniky a zoológie, Masarykova univerzita Brno, študentka 5. ročníka2. Blok – biológia

Hady nie sú slizké a žaby sa nemenia na princov – blok bude zameraný na poznanie obojživelníkov a plazov, ktorých sa mnohí ľudia boja, majú voči nim predsudky a štítia sa ich, aj keď sú to neškodné a pekné zvieratká.

Lektori:
Mgr. Peter Mikulíček, PhD – učiteľ na Katedre zoológie PriF UK, ktorý sa zaoberá výskumom obojživelníkov a plazov u nás i vo svete,
Mgr. Matej Kautman, PhD – ako zoológ sa venuje obojživelníkom a plazom a ich inváznym ochoreniam. Pracuje na Ústave zoológie SAV

3. Blok – geológia

Na čo sú nám kamene dobré – bádanie nad rôznymi nerastnými surovinami - kameňmi, ktoré deti používajú v bežnom živote.

Lektor:
doc. Peter Uhlík, PhD - Katedra ložiskovej geológie PriF UK, odborník na baníctvo a ťažbu nerastných surovín

4. Blok – chémia

Postriebrenie mince – Ako vznikajú postriebrené predmety, vedeli by sme postriebrovať aj doma v kuchyni?

Lektorky:
Klára Zajíčková, Natália Onuferová – študentky sexty Gymnázia Karola Štúra v Modre pod vedením pedagóga PaeDr. Jozefa Trenčana

5. Blok – chémia a fyzika

Vodík a hmlová komora – Ako sa dá vyrobiť vodík, aké má vlastnosti a na čo nám slúži? Ako bonus bude hmlová komora nám umožní zobraziť stopy po rádioaktívnom rozpade 

Lektori:
Matej Palo, Gregor Vandák – študenti sexty Gymnázia Karola Štúra v Modre pod vedením pedagóga PaeDr. Jozefa Trenčana

6. Blok – fyzika

Magnetizmus – magnety a ich vlastnosti, vzťahy magnetizmu a elektriny, využitie magnetov a podstata elektromotora

Lektor:
Benjamín Jakub Trokan  - žiak 6. ročníka Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach, člen  AMAVET 956 Nové Mesto nad Váhom 

7. Blok – fyzika

Tancujúca minca – čo všetko môže spôsobiť zmena teploty vzduchu vo fľaši....

Lektor:
Matúš Smolka - žiak 9. ročníka ZŠ Kubranská 80, Trenčín 9. ročník, člen  AMAVET 956 Nové Mesto nad Váhom 

8. Blok – fyzika

Zvukové vlny – hasiaci prístroj na báze zvukových vĺn by tak mohol nahradiť hasiace prístroje po celom svete.

Lektor:
Pavol Ďurík - žiak 9. ročníka ZŠ Kubranská 80, Trenčín 9. ročník, člen  AMAVET 956 Nové Mesto nad Váhom 

Archív: