Aplikácie v autot...

Aplikácie v autotronike a mechatronike

  • Téma: Doprava, Mechanika, Mechatronika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Aplikácie v autotronike a mechatronike

Informácie

Ukážka plynového pedálu ovládajúceho budíky na palubnej doske automobilu a turbodúchadlá.