Vyrob si žabí sliz

Vyrob si žabí sliz

  • Téma: Fyzika, Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Vyrob si žabí sliz

Informácie

Jednoduché, farebne zaujímavé hravé experimenty pre deti z oblasti chémie a fyziky. Zapojenie dieťaťa do jednoduchého pokusu so zaujímavým výsledkom a následným odborným vystvetlením prijateľným k danému veku. Základné chemické procesy v laboratóriu, prírpava roztokov o rôznom ph.