História ukrytá v...

História ukrytá v zemi

  • Téma: Dejiny, Archeológia , História
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

História ukrytá v zemi

Informácie

Prezentácia činností na tému "Remeslá našich predkov" (obsahujúca hrnčiarstvo, tkáčstvo a spracovane múky) s možnosťou praktickej ukážky zdobenia keramiky, tkania na krosnách a mletia múky.