S ďalekohľadom na...

S ďalekohľadom na cestách

  • Téma: Astronómia, Astrofyzika, Astronómia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

S ďalekohľadom na cestách

Informácie

Hlavným cieľom prezentácie je prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť svoj voľný čas prostredníctvom jednoduchého, a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov. Pozorovať budeme objekty dennej a večernej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov, v prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečené virtuálne pozorovanie. Ďalšími aktivitami budú krátke astronomické prednášky, premietanie astronomických filmov a prezentácií.

Chcem vedieť viac