Spoznávajme a chr...

Spoznávajme a chráňme našu avifaunu

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Spoznávajme a chráňme našu avifaunu

Informácie

Prostredníctvom interaktívnej expozície bude účastníkom predstavený terénny ornitologický výskum a jednoduché postupy a prístupy ochrany ohrozených vtáčích druhov.

  • Prehrávanie a určovanie vtáčích hlasov
  • Dermoplastické preparáty vtákov
  • Terénne ornitologické stanovište (ornitologické siete, krúžky, poľné váhy, morfometrické pomôcky, mp3 aparatúra)

Chcem vedieť viac:

https://www.facebook.com/BirdRingingStationDrienovec/
http://www.zookosice.sk/?zookosice=aktualita&id=499