Čo nám tečie z ko...

Čo nám tečie z kohútika?

  • Téma: Hydrológia, Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Čo nám tečie z kohútika?

Informácie

Formou interaktívnej expozície bude účastníkom prezentovaná:

  • dôležitosť vyšetrenia kvality vody a jej úpravy pred tým, ako sa dostane k spotrebiteľovi,
  • možnosti znečistenia pitnej vody,
  • požiadavky na odber vzoriek pitnej vody,
  • nové metódy zvyšovania kvality vody,
  • sada určená na analýzu vzoriek vody priamo v teréne, 
  • účastníkom budú poskytnuté praktické ukážky vyšetrenia základných fyzikálnych a chemických parametrov pitnej vody.