Svet ako ho nepoz...

Svet ako ho nepoznáme

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Svet ako ho nepoznáme

Informácie

Na začiatku si jednoduchým experimentom ukážeme, že aj látky, ktoré považujeme za veľmi podobné, je možné veľmi jednoducho rozlíšiť. Uvidíme, že zmesi rovnakých látok môžu mať rôzne sfarbenie, zamrazíme zázračnú vodu bez mrazu a uvidíme aj dúhu na mliečnom jazierku. Tiež sa presvedčíme, že aj poloprázdny pohár je stále plný.

Modrá banka

Glukóza (hroznový cukor) v zásaditom prostredí ja oxidovaná kyslíkom zo vzduchu. Počas oxidácie glukózy kyslíkom rozpusteným v roztoku prebieha redukcia metylénovej modrej na metylénovú bielu. Opakované zafarbenie roztoku je možné vyvolať pretrepaním fľaše, čím sa dosiahne oxidácia glukózy. Proces je podmienený iba prítomnosťou kyslíka. Návštevník môže pri pretrepaní fľaše sledovať farebnú zmenu.

Horúci ľad

Rozpúšťanie je často sprevádzané uvoľňovaním alebo spotrebovávaním tepla. Z hľadiska rozpustnosti a tepelného prejavu je veľmi zaujímavou látkou octan sodný. Ochladením nasýteného roztoku získame nestabilnú kvapalinu, ktorá po iniciácií veľmi rýchlo kryštalizuje – „mrzne“. Pri tomto  „mrznutí“ sa uvoľní značné množstvo tepla. Návštevník môže vyvolať „mrznutie ľadu“.

Domáci pH indikátor

Červená kapusta obsahuje látky zvané antokyaníny. Tieto látky spôsobujú, že roztok červenej kapusty pri pH 0 – 6 má farbu rôznych odtieňov červenej, okolo pH 6 je fialový, pri pH 7 modrú, pri pH 7 – 10 rôzne odtiene modrej, pH 10 – 12 zelenú a nad 12 postupne blednúca olivovo zelená až do žltej. Návštevník môže pridať indikátor do vopred pripravených roztokov a sledovať farebnú zmenu.

Dúhové mlieko

Mlieko je tekutina, ktorá obsahuje rôzne typy molekúl, vrátane vody, tukov, bielkovín, vitamínov a minerálov. Po pridaní saponátu, sa okrem iného zníži povrchové napätie tekutiny, takže farba sa môže ľahšie pohybovať po hladine. Reakciou saponátu a tukov vznikajú micely. Keď sa formujú, vytláčajú pigmenty vo farbive. Návštevník môže naniesť vatovou tyčinkou saponát na hladinu mlieka.

Rozlíšenie hroznového a trstinového cukru

Pri vare glukózy (hroznový cukor) – redukujúceho sacharidu s Fehlingovým činidlom sa vylúči žltočervená zrazenina a súčasne sa mení modré sfarbenie roztoku do zelena, zeleno-žlta až žlto-zelena, približne podľa obsahu glukózy. Týmto spôsobom sa jednoducho dajú rozlíšiť glukóza (hroznový cukor) a sacharóza (bežne dostupný repný alebo trstinový cukor), ktorá nevytvára žltočervené sfarbenie.

Chcem vedieť viac:

www.prirodnejavy.eu/sub/brozura2.pdf
http://ilovechemistry.info/pokusy