Mapujeme svet

Mapujeme svet

  • Téma: Geodézia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Mapujeme svet

Informácie

Chceš vedieť, aké zodpovedné a potrebné je povolanie geodet a kartograf a vedieť čo robia? Ukážeme ti, ako geodet zameriava objekty na povrchu ale aj v podzemí. Uvidíš prístroje ako teodolit, nivelačný prístroj, 3D laserový skener ale aj dron, ktorým sa mapuje zo vzduchu. Uvidíš ako kartograf vytvára 3D model mesta, ale aj model jaskyne, tunela a bane. A na záver si vyskúšaš, ako sa dá z tvojich fotiek urobiť v počítači 3D model časti tvojho tela...

Chcem vedieť viac