Stavby očami 3D s...

Stavby očami 3D skenera

  • Téma: Technika, Stavebníctvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Stavby očami 3D skenera

Informácie

Stánok bude tematicky zameraný na využitie technológie 3D laserového skenovania v stavebníctve. Návštevníci budú mať možnosť vidieť využitie tejto technológie na konkrétnych projektoch, budú oboznámení s touto technológiou z viacerých hľadísk, napr. technologický proces, výhody a obmedzenia, a pod.