Vedecké kaviarne

Vedecké kaviarne

V rámci sprievodných podujatí pred festivalom vedy Európska noc výskumníkov 2018 sa uskutočnilo aj podujatie vedecká kaviareň, ktoré sa venovalo aktuálnej téme - súčasnému stavu dôchodkového systému na Slovensku

Názov: Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave.
Čas: 27. 9. 2018 o 17.00 hod. 

Miesto realizácie podujatí: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Vstup na podujatia je pre verejnosť voľný.

Záznam z podujatia je dostupný na tomto linku.