Veľký brat sa poz...

Veľký brat sa pozerá

  • Téma: Psychológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Veľký brat sa pozerá

Informácie

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Za používanie väčšiny stránok na internete neplatíme peniazmi, ale svojimi osobnými údajmi a záujmami. Preto je potrebné používať internet bezpečne a zodpovedne. V stánku Katedry psychológie, FF, UPJŠ sa dozviete, čomu ma internete dôverovať a čomu nie, ako si cez internet nájsť priateľa alebo partnera a či sú vzťahy cez internet reálne. Tiež si otestujete, ako vnímate čas a či naozaj čas na počítači tak rýchlo beží.