Obchodné centrum MAX

Obchodné centrum MAX

28.9.2018, piatok 9:30 - 20:00 s oficiálnym moderovaným otvorením o 15:00
vstup voľný  

Slávnostné zahájenie programu Európskej noci výskumníkov 2018 začne o 15:00 hodine prednesením príhovoru, primátora mesta Poprad, Jozefa Švagerka, nasledovať budú príhovory organizácií, ktoré sa na ENV prezentujú a krátky kultúrny program.

Záštitu prevzali: Milan Majerský, predseda Prešovského samospravného kraja a Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad