Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany

ZSE a Elektrárňou Piešťany. Podujatie sa konalo 20.11.2018 v historickej budove elektrárne v Piešťanoch, Staničná 51, 921 01. Podujatia sa opäť zúčastnilo takmer 200 žiakov základných škôl, pre ktorých bol dopoludnia pripravený program vo forme prednášky a interaktívnych ukážok. 

Program 

Prednáška: 

Ako vyzerá periodická tabuľka prvkov v 21. storočí.

Hosť: Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV vedúci Oddelenia jadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. 

Kde sa vzali chemické prvky, ktoré sú okolo nás? Niektoré nám zanechal Veľký tresk ktorým začal existovať vesmír, iné vznikli fyzikálnymi procesmi vo hviezdach. V dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí dokázal človek vytvoriť niekoľko ďalších chemických prvkov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú. V prednáške sme sa pozreli do dejín objavov chemických prvkov, ako aj ich použitia. Predstavili sme si experimenty, ktoré produkovali nové prvky a povedali sme si aj nejaké perličky z experimentov, ktoré sa nepíšu v nijakej odbornej literatúre.

Interaktívne stánky:

P-mat, n.o.  

V stánku neziskovej organizácie P-MAT bolo pripravené množstvo zaujímavých experimentov. Mladí výskumníci ukázali, že aj piesok sa vie správať ako kvapalina, vyrobili si vlastné oblaky, kresby priviedli k životu a nechýbali ani netradičné matematické hlavolamy či logické hry pre malých aj väčších...


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

AMAVET sa už takmer 30 rokov snaží na to vytvárať malým zvedavcom vhodné podmienky. Prináša množstvo hravých pokusov vytvorených večne zvedavými deťmi. Svoje si nájdu nadšenci chémie, biológie, geografie a fyziky - to všetko hrou. Okrem virtuálneho pieskoviska boli pre návštevníkov pripravené aj pokusy, ktoré si dokáže dieťa vyrobiť v domácich podmienkach aj samé.

Lákadlom bolo okrem Rubensovej trubice aj virtuálne pieskovisko, kde deti vlastnou hrou mali možnosť pochopiť princíp vrstevníc, to ako vznikajú mapy a čo sa z nich dá vyčítať. Mohli si zahrať magnetický futbal, vyskúšať a vidieť silu magnetického poľa, ako aj to vďaka koľkým farbám sú televízne obrazovky či digitálne displeje krásne farebné. Farby si  mohli namiešať sami a tým pochopiť, prečo je to tak.
Deti si tiež mohli  vytvoriť vlastné vlny, sledovať čo sa deje a vytvoriť aj ich zrážku. Videli čo je to vlnová dĺžka, o ktorej v škole predtým len počuli. Koho zaujímala elektrina, našiel zaujímavé modely s elektrickými obvodmi.

Harmonogram: 

I. BLOK

9:00 AM - 9:50 AM

Prednáška: Ako vyzerá periodická tabuľka v 21. storočí?

9:50 AM - 10:40 AM

Interaktívne stánky

PRESTÁVKA

10:40 AM - 11:00 AM

II. BLOK

11:00 AM - 11:50 AM

Prednáška: Ako vyzerá periodická tabuľka v 21. storočí?

11:50 AM - 12:50 PM

Interaktívne stánky