Prečo nie sme vše...

Prečo nie sme všetci rovnakí?

  • Téma: Molekulárna biológia, Genetika, Antropológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Prešovská univerzita v Prešove

Prečo nie sme všetci rovnakí?

Informácie

Antropológia a genetika človeka - na prvé počutie dve rozdielne vedné disciplíny, na druhej strane však majú niečo spoločné. Antropologická identifikácia jedincov na základe rozdielnych anatomických a biochemických charakteristík je stará, ako ľudstvo samo. V súčasnosti je využívaná aj identifikácia založená na metódach genetiky a molekulárnej biológie. Okrem identifikácie osôb môžeme tieto metódy využiť aj na detekciu patogénnych mutácií génov pri rôznych ochoreniach - tým sa genetika človeka a molekulárna biológia stávajú súčasťou rutinnej diagnostiky.