Osudové osmičky v...

Osudové osmičky v našej pamäti

  • Téma: Psychológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Osudové osmičky v našej pamäti

Informácie

Žiaci budú musieť uniknúť z tzv. Escape room rozlúštením a vyriešením rôznych úloh zameraných na dôležité roky v slovenských dejinách. Popri tom budú mať účastníci možnosť otestovať svoje kognitívne schopnosti (pamäť, pozornosť, vnímanie, predstavivosť) rôznymi psychologickými testami pre deti a dospelých. Po zdolaní všetkých úloh dostanú účastníci certifikát mladého vedeckého výskumníka.