Vedecké cukrárne

Vedecké cukrárne

V rámci sprievodných podujatí pred festivalom vedy Európska noc výskumníkov 2018 sa uskutočnilo aj podujatie vedecká cukráreň, ktoré sa venovalo dôležitým míľnikom v histórii Slovenska, ktoré sú späté s číslom 8.

Názov: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

Téma: História 
Prezentujúci: PhDr. Stanislav Sikora, CSc., Historický ústav SAV
Čas: 18. 9. 2018 o 9.00 hod. Miesto realizácie podujatia: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Vstup na podujatia je pre verejnosť voľný.

Záznam z podujatia je dostupný na tomto odkaze.