Aupark Shopping Center

Aupark Shopping Center

28.9.2018, piatok, 9:00 - 21:00

 • 09:30 Predstavenie programu podujatia, organizátorov/ partnerov
 • 09:40 Súťažný kvíz, Anketa
 • 10:00 Oficiálne otvorenie Festivalu vedy Európska Noc výskumníkov pod záštitou odborného partnera Žilinskej univerzity v Žiline
 • 10:45 Stánok 23: Meranie tepelnej pohody, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
 • 11:00 Stánok 1: Ako vyhrať vedeckú súťaž, Asociácia pre mládež vedu a techniku AMAVET klub 549 v Martine, Stánok 9: Zúčastni sa aj Ty robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko, Informačné centrum mladých, n.o. (ICM, n.o.)
 • 11:20 Stánok 25: inovujme.sk, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 11:55 Stánok 5: Podpora vedy a výskumu Európskou úniou, Žilinská univerzita v Žiline, Europe Direct Žilina
 • 12:05 Súťažný kvíz
 • 12:30 Stánok 16: Ako sa určujú rozmery a tvar Zeme, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
 • 12:45 Stánok 4: Objavujeme svet komunikácií, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • 13:00 Stánok 7: Roboty, ktorým nie ste ľahostajní, Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky
 • 13:20 Stánok 25: inovujme.sk, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 13:55 Súťažný kvíz
 • 14:45 Stánok 3:  MoTiV hodnota cestovného času, Žilinská univerzita v Žiline - ERADIATE, Univerzitný vedecký park
 • 15:05 Prezentovanie v stánkoch, súťaže
 • 16:20 Súťažný kvíz
 • 16:55 Stánok 6:  Prvá pomoc, Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
 • 17:05 Prezentovanie v stánkoch, súťaže
 • 18:00 Poďakovanie
 • 18:30 Premietanie Krátkych Fyzikálnych filmov –P-MAT