Hľadaj priateľské...

Hľadaj priateľské laktobacily

  • Téma: Zdravie , Medicína
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Hľadaj priateľské laktobacily

Informácie

Tematické zameranie „hľadaj priateľské laktobacily“ ma za cieľ oboznámiť širokú verejnosť o dôležitosti výskumu laktobacilov - probiotík slúžiacim pre zdravie človeka. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s našou prácou, ktorú vykonávame v laboratóriach na našom Ústave Experimentálnej Medicíny sídliaceho na lekárskej fakulte. Jednotlivé pracovné činnosti si záujemcovia budú môcť pozrieť na baneri vo forme obrázkov. Počas celého priebehu prezentácie budú pracovníci Ústavu Experimentálnej Medicíny odborne odpovedať na otázky z oblasti výskumu probiotík určených na prevenciu chorôb. Jedným z týchto postupov je aj kultivácia laktobacilov a ich identifikácia v mikroskope. Návštevníkom ukážeme vykultivované laktobacily pod zväčšovacím sklom, ktoré si budú môcť aj spočítať. Budeme mať pripravené aj vzorky laktobacilov, ktoré si záujemcovia môžu pozrieť v zornom poli mikroskopu. Pre deti budeme mať pripravené farebné ceruzky pričom si budú môcť zakresliť do zošita ako vyzerajú laktobacily, akú majú farbu a tvar a porovnať ho s inými tvarmi baktérií zobrazených v zošite.