Život na úrovni

Život na úrovni

  • Téma: Biológia, Zoológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Život na úrovni

Informácie

Živé organizmy sú všade okolo nás. Nájdeme ich na suchej zemi aj pod zemou. Lietajú vo vzduchu alebo plávajú vo vode. Dokonca žijú aj v našom tele. Mnohé organizmy využívame v náš prospech, pred inými sa snažíme ochrániť, lebo nám škodia. Ak chceme pochopiť ako organizmy fungujú, ako nám môžu byť prospešné, alebo ako nám môžu ublížiť, musíme ich pozorovať nielen na úrovni celých organizmov. Musíme sa ponoriť na úroveň orgánov, tkanív alebo až buniek. Ak chceme pochopiť vzťahy medzi organizmami, musíme ich pozorovať na úrovni vyššej než je jedinec, na úrovni populácií a spoločenstiev. V našom vedeckom stánku spolu odhalíme, ktoré odbory biológie skúmajú organizmy na jednotlivých úrovniach, ako to robia a povieme si, čo vedia zistiť.