Stopy neviditeľného

Stopy neviditeľného

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stopy neviditeľného

Informácie

Časticové experimenty študujúce štruktúru hmoty prinášajú so sebou vývoj urýchľovačov, detektorov, nových materiálov, IT technológií... Tieto nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, napr. v medicíne, priemysle, archeológii, v astrofyzike a mnohých ďalších. Pomocou týchto technológii môžeme „zviditeľniť“ častice, ktoré sú všade okolo nás a využiť ich v prospech človeka.

Chcem vedieť viac:

www.upjs.sk
www.ufv.science.upjs.sk
https://home.cern/