Od nápadu k patentu

Od nápadu k patentu

  • Téma: Právo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Od nápadu k patentu

Informácie

Interaktívne hry a kvízy, workshopy resp. diskusie na mieste na tému vynálezy a patenty a ochrana výsledkov duševnej tvorivosti, určené nielen odbornej ale aj detskej a laickej verejnosti pre priblíženie problematiky významu ochrany duševného vlastníctva.

Chcem vedieť viac