Vákuové dobrodruž...

Vákuové dobrodružstvá

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Vákuové dobrodružstvá

Informácie

vákuové experimenty s magdeburskými polguľami, cukrovinkou čierny princ, kvapalným dusíkom, tancujúcou mincou ...

Chcem vedieť viac