Baktérie v životn...

Baktérie v životnom prostredí - pomáhajú, či nie?

  • Téma: Geotechnika, Biológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Baktérie v životnom prostredí - pomáhajú, či nie?

Informácie

Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály - ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd - napr. princíp merania CHSK.