Spoznávaj a chráň

Spoznávaj a chráň

  • Téma: Zoológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spoznávaj a chráň

Informácie

Tento stánok poskytne návštevníkom komplexný obraz o vývine bezstavovcov a stavovcov so zameraním na hmyz, obojživelníky a plazy našej fauny a to predovšetkým interaktívnym spôsobom. Účastníci si budú môcť vyskúšať zoradiť jednotlivé vývinové štádia vyššie spomínaných skupín živočíchov. Prostredníctvom binokulárnej lupy sa dostanú do zázračného sveta, kde budú pozorovať inak voľným okom neviditeľné štruktúry tiel živočíchov (krídlo, oko a noha motýľa, zvlečok hada a iné). Pre návštevníkov bude pripravená aj realistická zmenšenina biotopu, pomocou ktorej sa budú môcť oboznámiť s výskytom jednotlivých skupín živočíchov v prírode. Pre odvážlivcov budú pripravené tzv. čierne boxy s prekvapením. Okrem toho si návštevníci tohto stánku budú môcť skúsiť priradiť charakteristické zvuky bežne počuteľné v prírode k  jednotlivým druhom žiab a hmyzu. V priebehu celého dňa budú premietané krátke videá a fotografie zobrazujúce význam a podnecujúce ochrane našej fauny so zameraním na vyššie uvedené skupiny živočíchov.