Životný cyklus ma...

Životný cyklus materiálov

  • Téma: Materiálové inžinierstvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Technická univerzita v Košiciach

Životný cyklus materiálov

Informácie

Stánok sa zameriava na životný cyklus materiálov, ktorý sa začína výrobou, pokračuje cez použitie a končí sa recykláciou. Návštevníci budú mať možnosť zistiť viac o samotných kovoch prostredníctvom interaktívnej periodickej tabuľky prvkov. Interaktívna výroba ocele zas priblíži návštevníkom výrobu najpoužívanejšieho materiálu. Ďalšou časťou bude prezentácie bude robot, ktorý triedi odpad. Návštevníci budú môcť sami ovládať robota a separovať jednotlivé materiály.